Generelle vilkår

"Betingelser og vilkår" - til brug ved websteder på verdensplan, der ejes, opereres eller styres af Stanley Black & Decker Inc./USA eller nogen af dets datterselskaber ("STANLEY websteder")

BEDES LÆST OMHYGGELIGT

Når du går ind på, gennemser og/eller bruger siderne på et hvilket som helst site, der ejes, opereres eller styres af Stanley Black & Decker Inc. USA. (“Stanley Black & Decker”) eller nogen af dets datterselskaber (Stanley Black & Decker eller/og nogen af det datterselskaber, herefter omtalt som “STANLEY”), inklusive herværende websted, ("STANLEY websteder"), accepterer du vilkårene og betingelserne, der beskrives her. Hvis du ikke accepterer dette, må du ikke anvende STANLEY websteder. Hvis du i øjeblikket er en partner med en særskilt, skriftlig aftale med Stanley Black & Decker eller nogen af dets datterselskaber, der har vilkår og betingelser, der ikke stemmer overens med herværende vilkår og betingelser for brug, vil det være vilkårene i den aftale, der gælder for områder, der ligger inden for Aftalens område.

ELEKTRONISKE KOMMUNIKATION

Når du besøger STANLEY websteder eller sender e-mails til os, kommunikerer du elektronisk med os. Du samtykker i at modtage elektroniske kommunikation fra os. Vi vil kommunikere med dig via e-mail eller ved at sende meddelelser på STANLEY websteder. Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, oplysninger og anden kommunikation, der vil blive sendt til dig elektronisk, opfylder alle juridiske krav for sådanne kommunikationer i skriftlig form.

OPHAVSRET

Alt indhold på STANLEY websites, som f.eks. tekst, grafik, logoer, knapper, ikoner, billeder, lydclips, digitale downloads, datakompileringer og software tilhører Stanley Black & Decker, dets datterselskaber eller deres egne leverandører og er beskyttet af ophavsretslove i United States og af internationale ophavsretslove. Kompilering af alt indhold på STANLEY websteder er den eksklusive ejendom for Stanley Black & Decker (eller dets datterselskaber, som de er identificeret i eventuelle copyright noter på webstedet), og de er beskyttet af ophavsretslove i United States og af internationale ophavsretslove.

BRUG

Når et STANLEY websted vises, oprettes en kopi af STANLEYs materialer på din computers vilkårlige adgangshukommelse og/eller på din harddisk og/eller på din proxyserver. Du får dermed lov til at vise dette websted og til at udskrive sider til dit eget personlige, ikke kommercielle brug, forudsat at du ikke ændrer, kopierer, distribuerer, overfører, viser, udfører, reproducerer, udgiver, licenserer, skaber afledende arbejder udfra, videregiver eller sælger oplysninger, materiale, software, udskrifter eller servicer fra STANLEY webstedet. Materialerne, der offentliggøres på STANLEY webstederne, må ikke kopieres, distribueres, genudgives, oploades, sendes eller overføres på nogen måde uden skriftligt tilladelse fra Stanley Black & Decker eller dets datterselskaber.

VAREMÆRKER

Varemærker, servicemærker og logoer ('varemærkerne') der bruges og vises på STANLEY websteder er registrerede varemærker og ikke-registrerede varemærker, der tilhører Stanley Black & Decker, dets datterselskaber og andre. Intet på STANLEY webstedet kan opfattes, implicit, med løfte om eller på anden måde - som givende nogen som helst licens eller rettighed til at bruge varemærker, der vises på webstedet uden forudgående skriftlig tilladelse fra varemærkets ejer. STANLEY, STANLEY i et takket rektangel design, BOSTITCH, MAC, og ZAG er nogle af de registrerede og ikke-registrerede varemærker, der tilhører Stanley Black & Decker og/eller deres datterselskaber ("STANLEY varemærker"). STANLEY varemærker må ikke anvendes i forbindelse med nogen produkter eller servicer, der ikke fremstilles af eller under licens fra Stanley Black & Decker eller dets datterselskaber.

LINKS

STANLEY webstederne kan indeholde links til andre websteder, der indeholder oplysninger, der er oprettet, udgivet, fastholdt eller på anden måde vist af organisationer, der er uafhængige af Stanley Black & Decker og dets datterselskaber. STANLEY leverer kun disse link som en praktisk foranstaltning og påtegner, godkender, står inde for, fastholder eller styrer ikke disse eksterne websteder og kan ikke garantere for nøjagtigheden, fuldkommenheden, effektiviteten, aktualitet eller korrekt sekvensering af oplysningerne på sådanne websteder. STANLEY forbeholder sig ret til at fjerne disse links, når som helst uden varsel.

Andre parter kan give links til STANLEYs websteder. STANLEY kræver ikke, at tredjeparter skal indhente tilladelse fra STANLEY før linking til et STANLEY websted Disse link må imidlertid ikke omfatte rammer eller andre egenskaber, der forvrænger, mistegner eller er misvisende med hensyn til kilden eller ejerskabet af materialerne på STANLEY webstederne eller som sætter STANLEY i dårligt lys eller på anden måde er skadeligt for STANLEY. STANLEY påtager sig intet ansvar for indholdet på websteder, der omfatter links til STANLEY websteder, og giver ingen garantier eller repræsentationer af nogen art med hensyn til disse websteder. Der må ikke vises nogen materialer på STANLEY websteder uden STANLEYs udtrykkelige skriftlige tilladelse.

PRODUKTER OG PRISER

Alle produkter, der sælges via STANLEYs websites, er genstand for de på det tidspunkt gældende vilkår og betingelser for salg for afdelingen eller datterselskabet, der er ansvarlig for salget af disse produkter. Links til disse vilkår og betingelser kan findes på hjemmesiden for de relevante STANLEY websteder. Vilkår og betingelser for salg, produktpriser, konfigurationer og tilgængelighed kan når som helst være genstand for ændringer fra Standleys side.

ANSVARSFRASKRIVELSE

MATERIALET PÅ STANLEY WEBSTEDER KAN INDEHOLDE TEKNISKE UNØJAGTIGHEDER ELLER STAVEFEJL. STANLEY KAN NÅR SOM HELST LAVE ÆNDRINGER ELLER FORBEDRINGER UDEN VARSEL.

MATERIALERNE PÅ DETTE WEBSTED LEVERES 'SOM DET FOREFINDES' OG UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN SLAGS, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER IMPLICIT. STANLEY FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGSBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-KRÆNKENDE. STANLEY GARANTERER IKKE FOR TILGÆNGELIGHEDEN AF STANLEY WEBSTEDERNE, AT STANLEY WEBSTEDERNE OG DIN BRUG AF DISSE IKKE VIL BLIVE AFBRUDT ELLER VÆRE FEJLFRIE, AT DEFEKTER VIL BLIVE KORRIGERET, ELLER AT STANLEY WEBSITES ELLER SERVER(E) ER FRI FOR VIRA, PARACITTER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. STANLEY GARANTERER IKKE FOR ELLER GIVER INGEN REPRÆSENTATIONER ANGÅENDE BRUGEN AF ELLER RESULTATET AF BRUGEN AF STANLEY WEBSTEDER OG/ELLER MATERIALERNE PÅ STANLEY WEBSTEDER MED HENSYN TIL DERES KORREKTHED, NØJAGTIGHED, AKTUALITET, PÅLIDELIGHED, ANVENDELIGHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE. DU (OG IKKE STANLEY) PÅTAGER DIG HELE UDGIFTEN FOR AL NØDVENDIG SERVICERING, REPARATION ELLER KORREKTION. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG, DA VISSE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER BEGRÆNSNINGER AF IMPLICITTE GARANTIER OG/ELLER SKADER.

INTET I DETTE AFSNIT KAN PÅVIRKE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER.

GÆLDENDE LOV

Når du besøger dette STANLEY websted, accepterer du, at  "Dansk lovgivning", uden hensyn til konflikter af lovprincipper, der ville diktere valg af en anden jurisdiktions love, er gældende for disse vilkår og betingelser for brug og enhver uenighed af nogen slags, der måtte opstår mellem dig og STANLEY.

TVIST

Da enhver tvist er genstand for nationale eller internationale juridiske bestemmelser, vil enhver tvist mellem dig og STANLEY angående et STANLEY websted eller materialer på et STANLEY websted være underlagt den eksklusive jurisdiktion af civilretten i "Dansk lovgivning".

ÆNDRING AF VILKÅR OG BETINGELSER

STANLEY kan når som helst revidere vilkår og betingelser ved at ændre eller opdatere denne meddelelse. Din brug af STANLEY webstedet på eller efter den gældende dato for en sådan ændring eller opdatering vil være ensbetydende med din accept af disse vilkår og betingelser i deres ændrede eller/og opdaterede form.

VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

Hvis nogen af disse vilkår og betingelser bliver dømt som værende ugyldige, ophævet eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, skal den bestemmelse anses som uafhængig og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende vilkår og betingelser.